AVI-leesniveaus

Ieder kind heeft een ander leesniveau. Dit wordt aangeduid met AVI-leesniveau (Analyse voor Individualiseringsnormen). Dit niveau van lezen heeft met de vaardigheid 'technisch lezen' te maken. Het AVI-leesniveau is een maatstaf voor de leesvaardigheid en de moeilijkheidsgraad van kinderboeken. Deze maatstaf is gekoppeld aan de meetniveaus van CITO, zoals dat op school afgenomen wordt. Op het moment dat je het AVI-niveau weet van het kind, kun je eenvoudig een kinderboek uitzoeken dat past bij het niveau van het kind. Zo krijg je niet te makkelijke boeken, maar ook niet te moeilijke!

Koppeling leeftijd en AVI-niveau

Vaak kan de leerkracht jou vertellen op welk AVI-niveau jouw kind leest. Daarbij is het goed om te weten dat er geen directe koppeling is tussen de leeftijd van kinderen en hun AVI-niveau. AVI is namelijk ontwikkeld vanuit de gemiddelde leesontwikkeling van kinderen in Nederland en Vlaanderen. Dit gemiddelde is vastgesteld aan de hand van grote groepen kinderen en de gemiddelde leesontwikkeling van de groep. Dit zegt echter niets over de leesontwikkeling van een individueel kind.

Uitleg AVI-niveaus

Over het algemeen gezien wordt de volgende verdeling aangehouden:

  • A = AVI Start (voor beginnende lezers) tot AVI E5 (tot 9 jaar)

  • B = AVI M6 tot AVI Plus niveau (9 tot 13 jaar)

  • C = AVI-plus (13 jaar en ouder)


 

Top 5 kinderboekwinkels

  • optie 1
  • optie 2
  • optie 3
  • optie 4
  • optie 5